Tài sản đấu giá

01 lô đất có diện tích 345m2 mang tên hộ bà Phạm Thị Hương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 006002 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 10/12/2001;

Quyền sử dụng đất của ông Lê Quốc Dũng và bà Đinh Thị Thanh Hương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BB 271328, số vào sổ CH 00083 do UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 29/04/2010.

Là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Nguyễn Bảo Thiện, địa chỉ: Thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.

Quyền sử dụng đất của ông Trần Mạnh Hùng và bà Đỗ Thị Nguyệt theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Page 2 of 3

Google map

Top