Bán đấu giá 177m2 đất tại thôn 03,xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột

24 April 2017 Author :  

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Nguyễn Hồng Thiện và bà Trần Thúy Oanh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 942481, vào sổ số: CH-01205 do Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 30/6/2014, thửa đất số: 16, tờ bản đồ số: 15, diện tích: 177m2; địa chỉ thửa đất: xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Tài sản gắn liền trên đất: Toàn bộ tài sản gắn liền trên đất.

 Giá khởi điểm: 143.127.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu một trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

544 Views
Super User
Login to post comments

Google map

Top