Bán đấu giá 305m2 tại thôn Đức Lập, xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

24 April 2017 Author :  

Quyền sử dụng đất của ông Lê Quốc Dũng và bà Đinh Thị Thanh Hương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BB 271328, số vào sổ CH 00083 do UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 29/04/2010.

Thông tin tài sản cụ thể như sau:

- Thửa đất số                : 54

- Tờ bản đồ số             : 3

- Địa chỉ thửa đấ         : thôn Đức Lập, xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

- Diện tích                    : 305m2 (Ba trăm lẻ năm mét vuông)

- Hình thức sử dụng    : riêng: 305 m2, chung: không

- Mục đích sử dụng     : Đất

- Thời hạn sử dụng      : Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Giá khởi điểm:229.077.000 đồng (Bằng chữ: hai trăm hai mươi chín triệu không trăm bảy mươi bảy ngàn đồng)

  1. từ ngày 22/03/2017 đến 16h00 ngày 22/04/2017;
Login to post comments

Google map

Top